VOL025性感女神萌琪琪Irene写真套图49P萌琪琪瑞丝馆

VOL025性感女神萌琪琪Irene写真套图49P萌琪琪瑞丝馆

以此明辨,方无误发明石龙子为《本经》中品,而《纲目》主治中有《别录》,而无《本经》,岂《本经》之文有所残缺欤,抑《本经》之文误注《别录》欤?槐枝烧灰涂妒精疮,有清火润燥之功,《千金方》苦寒无毒。

烧之集鼠者为真。但南方有瘴气人,不可用。

即《本经》轻身不饥耐老之谓。其功专于下气消胀,逐水除痰,杀虫治痢,攻食破积,止疟疗疝,香港脚瘴疠。

菰米即雕胡茭草之子,止渴解烦。合上诸治,总不出辟诸虫毒、疮毒。

许叔微云∶肝藏魂能变化,故游魂不定者,治之以龙齿。性温散气,故能去腹中邪气。

苟用不当则犯损阴之戒矣。为末收脱肛及子肠坠下。

Leave a Reply